Backup and Sync 3.42.9858.3671

Backup and Sync 3.42.9858.3671

Google, Inc. – 1,1MB – Shareware –
Sao lưu và đồng bộ là một phương pháp đơn giản hơn, Enterprise và thêm đáng tin cậy để che chắn các thông tin và hình ảnh bao hàm cơ bản nhất cho bạn.

Tổng quan

Backup and Sync là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Google, Inc..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 11.310 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Backup and Sync là 3.42.9858.3671, phát hành vào ngày 04/06/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 17/03/2017. Phiên bản phổ biến nhất là 3.42.9858.3671, được sử dụng bởi 71 % trong tất cả các cài đặt.

Backup and Sync đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 1,1MB.

Backup and Sync Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Backup and Sync!

Cài đặt

người sử dụng 11.310 UpdateStar có Backup and Sync cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Google, Inc.
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại